Quyết định chuyển đổi Y Tế số của Chính Phủ và Bộ Y Tế

y tế số

Y tế số hay hay sức khỏe số (digital health), chăm sóc sức khỏe số (digital healthcare) là sự áp dụng công nghệ hiện đại hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhằm mang lại giá trị lớn nhất cho người bệnh, cơ sở y tế, xã hội. Trong quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ và Bộ Y tế vào năm 2022, chuyển đổi số y tế là một trong những ưu tiên hàng đầu đến năm 2025.

1. Quyết định chương trình chuyển đổi số Y Tế của Thủ Tướng Chính Phủ

Ngày 3-6-2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký phê duyệt Quyết định 749/QĐ-TTg về Thực hiện “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Trong đó nhấn mạnh, Y Tế là một trong số lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số hàng đầu (bên cạnh lĩnh vực: Giáo dục, Nông nghiệp, Giao thông vận tải – Logistics, Năng lượng, Sản xuất công nghiệp). Cụ thể:

Phát triển nền tảng hỗ trợ khám, chữa bệnh từ xa để hỗ trợ người dân được khám, chữa bệnh từ xa, giúp giảm tải các cơ sở y tế, hạn chế tiếp xúc đông người, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo; 100% các cơ sở y tế có bộ phận khám chữa bệnh từ xa; thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế.

Xây dựng và từng bước hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh dựa trên các công nghệ số; ứng dụng công nghệ số toàn diện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh góp phần cải cách hành chính, giảm tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử tiến tới không sử dụng bệnh án giấy, thanh toán viện phí, hình thành các bệnh viện thông minh; xây dựng nền tảng quản trị y tế thông minh dựa trên công nghệ số, tích hợp thông tin, dữ liệu, hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế.

Thử nghiệm triển khai sáng kiến “Mỗi người dân có một bác sĩ riêng” với mục tiêu mỗi người dân có một hồ sơ số về sức khỏe cá nhân, trên cơ sở đó được bác sĩ tư vấn, chăm sóc cho từng người dân như là bác sĩ riêng, hình thành hệ thống chăm sóc y tế số hoàn chỉnh từ khâu chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng đến điều trị.

Tạo hành lang pháp lý để tạo điều kiện cho khám chữa bệnh từ xa và đơn thuốc điện tử cho người dân, nhằm bảo đảm người dân có thể tiếp xúc bác sĩ nhanh, hiệu quả, giảm chi phí và thời gian vận chuyển bệnh nhân.

Ngoài ra, trong quyết định của Chính phụ cũng nêu ra một số quan điểm và vấn đề trong việc thực hiện Chương trình chuyển đổi số Quốc gia nói chung và ngành y tế nói riêng:

+ Nhận thức đóng vai trò quyết định trong công cuộc chuyển đổi số. Mỗi cơ quan, tổ chức cần vận dụng tối đa các cơ hội để đẩy nhanh tiến chính chuyển đổi số. Đi nhanh, đi trước giúp dễ dàng thu hút nguồn lực hiệu quả. Nếu đi chậm, đi sau có thể bỏ lỡ cơ hội phát triển.

+ Y Tế là lĩnh vực có tác động xác hội, có liên quan tới cuộc sống hàng ngày của người dân giúp thay đổi nhận thức nhanh nhất, mang lại hiệu quả tốt, giúp tiết kiệm chi phí nên cần được ưu tiên thực hiện chuyển đổi số trước.

"Quyết

 

2. Quyết định về chương trình Y Tế Số của Bộ Y Tế năm 2022

Mới đây, ngày 28/10/2022, Bộ Y tế đã phê duyệt  quyết định số 2955/QĐ-BYT về: “Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số nhành y thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Trong đó, Bộ Y Tế đã nêu rõ mục tiêu của chương trình nhằm thúc đẩy số hóa thông tin chăm sóc sức khỏe người dân, thông tin khám chữa bệnh để tạo kho dữ liệu quốc gia phục vụ cho công cuộc chuyển đổi số trong ngành Y Tế Việt Nam.

Lộ trình chương trình chuyển đổi và thúc đẩy sử dụng nền tảng Chuyển đổi số ngành Y bao gồm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Từ nay đến hết năm 2022

Tập trung thu thập dữ liệu khám chữa bệnh theo Quyết định 4210/QĐ-BYT, xử lý dữ liệu. Đồng thời ban hành quy định về mô hình và câu trúc thông tin nghiệp vụ để hoàn thiện và xây dựng các nền tảng số y tế.

Giai đoạn 2: Từ năm 2023 – 2025

Triển khai các nội dung:

+ Hồ sơ bệnh án điện tử, không sử dụng bệnh án giấy

+ Không sử dụng phim nhựa với việc lưu trữ và chẩn đoán hình ảnh Y Khoa

+ Thúc đẩy đăng ký khám bệnh, tư vấn khám sức khỏe từ xa

+ Không sử dụng tiền mặt để thanh toán viện phí.

+ 100% các cơ sở Y Tế khám chữa bệnh thực hiện: khám chữa bệnh không giấy, sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử không giấy. Mọi dữ liệu về sức khỏe của người dân đều được lưu trữ và kết nối với kho dữ liệu sức khỏe theo quy định pháp luật.

Giai đoạn 3: Từ năm 2025-2030

+ Hoàn thiện số hóa dữ liệu sức khỏe của người dân, tạo kho dữ liệu y tế quốc gia về: bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe định tử, hình ảnh y khoa số…

+ 100% cơ sở Y Tế trên toàn quốc phải thực hiện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, sử dụng phim số trong chẩn đoán hình ảnh, đăng ký khám bệnh Online, tư vấn khám chữa bệnh từ xa, thanh toán Online không sử dụng tiền mặt

+ Các cơ sở Y Tế đô thị đạt tối thiểu 50% trên tổng giá trị viện phí.

Bộ Y Tế cũng chỉ ra 3 nghiệm vụ chính của ngành Y Tế Việt Nam để thực hiện thúc đẩy Chuyển đổi số:

Nhiệm vụ 1: Khởi tạo dữ liệu sức khỏe người dân

Nhiệm vụ 2: Cập nhật dữ liệu sức khỏe thường xuyên, liên tục, chính xác và được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Nhiệm vụ 3: Kết nối, chia sẻ và khai thác sử dụng kho dữ liệu Y tế quốc gia

Đối với các cơ sở Y tế Việt Nam, Bộ Y Tế yêu cầu tổ chức thực hiện:

+ Số hóa dữ liệu khám chữa bệnh bao gồm: Bệnh án điện tử, hình anh y khoa, xét nghiệm… và kết nối – chia sẻ dữ liệu với các nền tảng y tế số

+ Đẩy mạnh các dịch vụ đăng ký khám bệnh trực tuyến, tư vấn khám chữa bệnh từ xa. Thực hiện thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt

+ Đa dạng hóa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên các nền tảng chuyển đổi số ngành y

+ Chủ động xây dựng các đề án, ứng dụng công nghệ thông tin với mục tiêu chuyển đổi số theo Chương trình của Bộ Y Tế

"Quyết

Trên đây là các thông tin quyết định triển khai Chương trình Y Tế số của Thủ Tướng chính phủ và Bộ Y Tế. Chuyển đối số trong ngành chăm sóc sức khỏe cần được thực hiện sớm, nhanh để nắm bắt cơ hội phát triển tốt nhất.

[av_button_big label=’TRẢI NGHIỆM NỀN TẢNG Y TẾ SỐ 365 MEDIHOME 7 NGÀY’ description_pos=’below’ link=’manually,https://medihome.com.vn/phan-mem-quan-ly-kham-chua-benh/’ link_target=’_blank’ icon_select=’yes-left-icon’ icon=’ue86c’ font=’entypo-fontello’ custom_font=’#ffffff’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ color_hover=’theme-color’ custom_bg_hover=’#444444′ custom_class=” admin_preview_bg=”] Nền tảng Y Tế Số 365 Medihome, giải pháp số hóa dữ liệu khám chữa bệnh, quản lý đặt lịch khám bệnh Online,  Tư vấn sức khỏe khám bệnh trực tuyến, hồ sơ bệnh án điện tử…
[/av_button_big]

nền tảng Y Tế số 365 Medihome

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *