Cách thay đổi ngôn ngữ trên Medihome

Hướng dẫn cách thay đổi ngôn ngữ hiển thị trên Medihome.

Hãy vào phần “Khác” và chọn mục “Cài đặt

Tiếp tục, hãy nhấn vào “Thay đổi ngôn ngữ” và chọn ngôn ngữ mong muốn