Bài viết

Người bệnh tiểu đường nên kiêng ăn gì?

/
Chế độ ăn đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát bệnh tiểu đường. Một chế độ ăn đảm bảo cung cấp dinh dưỡng, đủ…