Xem lịch sử khám trên Medihome

Hướng dẫn cách xem Lịch sử khám của bạn trên Medihome. Chi tiết, rõ ràng, dễ cập nhật thông tin xuyên suốt

Để xem lịch sử khám, người dùng nhấn vào “Lịch sử khám

Để thêm lịch sử khám, người dùng nhấn vào nút  sẽ hiển thị lên màn hình thêm mới

Nhập các thông tin trong “Thêm lịch sử khám” và nhấn “Lưu lại”

Xem Hồ sơ sức khỏe trên Medihome

Hướng dẫn cách xem chi tiết hồ sơ của bạn trên Medihome một cách nhanh gọn, dễ dàng. Bạn có thể truy cập bất cứ thông tin của hồ sơ tại mọi nơi có internet

Để xem chi tiết 1 hồ sơ khám, người dùng nhấn vào chính hồ sơ cần xem.

Nhấn vào “Hồ sơ y tế” để xem thông tin chi tiết hồ sơ.

Để chỉnh sửa hồ sơ người dùng nhấn vào nút 

Sửa các thông tin cần sửa và nhấn “Lưu lại

Tạo Hồ sơ khám trên Medihome

Để xem sử dụng chức năng này, người dùng nhấn vào “Quản lý hồ sơ khám” trong mục “Khác

Để tạo hồ sơ khám:

Bước 1: Người dùng nhấn vào nút “Tạo hồ sơ” hoặc nút 

Bước 2: Nhập thông tin các trường trong “Thêm mới

Bước 3: Nhấn nút “Hoàn thành