Đăng nhập phần mềm Medihome

Bước 1: Người dùng nhấn vào biểu tượng phần mềm   đã được cài đặt trên thiết bị sẽ hiển thị màn hình

Bước 2: Nhấn vào nút “Đăng nhập

Bước 3: Nhập số điện thoại và nhấn “Tiếp tục

Bước 4: Nhập “Mật khẩu” và nhấn “Đăng nhập

Đăng ký tài khoản Medihome

Bước 1: Hãy nhấn vào biểu tượng phần mềm  đã được cài đặt trên thiết bị sẽ hiển thị màn hình

 
 

Bước 2: Nhấn vào nút “Đăng nhập

Bước 3: Nhập số điện thoại và nhấn “Tiếp tục

Bước 4: Nhập “Mã xác thực OTP” và nhấn “Đăng nhập

Bước 5: Nhấn “Đồng ý” để xác nhận thiết lập mật khẩu

 

Bước 6: Trong thiết lập mật khẩu, người dùng nhập mật khẩu 2 lần trùng nhau (Mật khẩu có độ dài từ 6 tới 15 ký tự) và nhấn nút “Hoàn thành

Hướng dẫn tải ứng dụng Medihome trên Android – iOS

Hướng dẫn tải ứng dụng Medihome trên Android – iOS

Xem & Quản lý điểm thưởng

Để sử dụng tính năng Quản lý điểm thưởng trên ứng dụng Medihome

Để sử dụng chức năng này, người dùng nhấn vào “Quản lý điểm thưởng” trong mục “Khác