Cách cập nhật thông tin cá nhân trên Medihome

Cập nhật thông tin cá nhân

Bước 1: Người dùng nhấn vào nút “Khác” ở góc phải phía dưới màn hình

Bước 2: Nhấn vào tài khoản sẽ hiển thị màn hình “Tài khoản

Bước 3: Nhấn vào “Sửa thông tin

Bước 4: Nhập thông tin vào các trường trong màn hình “Cập nhật thông tin”

 

Bước 5: Nhấn “Hoàn thành” để hoàn thành cập nhật thông tin.

Xem lại các thông báo của Medihome

Để xem các thông báo, người dùng nhấn vào nút thông báo sẽ hiển thị danh sách thông báo

Để xem chi tiết thông báo nào, người dùng nhấn vào chính thông báo đó

Xem lịch hẹn tái khám trên Medihome

Để xem lịch tái khám, người dùng nhấn vào “Lịch tái khám

Để thêm mới lịch tái khám, người dùng nhấn vào nút thêm mới

Chọn hồ sơ cần thêm lịch tái khám

Nhập thông tin trong “Thêm mới

Nhấn “Lưu lại

Đặt lịch ngay trong lịch tái khám

Trên danh sách lịch tái khám, người dùng nhấn vào 1 lịch

Nhấn vào nút “Đặt lịch ngay”

Nhập các thông tin và nhấn nút “Đặt lịch”

Xem lịch hẹn khám trên Medihome

Để sử dụng chức năng này, người dùng nhấn vào “Lịch hẹn” sẽ hiển thị ra Lịch hẹn

Để xem lịch hẹn khám, người dùng nhấn vào “Lịch hẹn khám

Để xem chi tiết lịch khám, người dùng nhấn vào chính lịch khám đó

Đánh giá: Sau khi khám xong, bệnh nhận có thể đánh giá về chất lượng dịch vụ qua sao và nhập hoặc chọn bình luận. Sau đó, nhấn “Gửi đánh giá”

Xem các ưu đãi khuyến mại

Để xem các khuyến mã, người dùng có thể nhấn “Xem thêm” để xem toàn bộ các gói khuyến mãi. Hoặc có thể vuốt sang trái, chọn và nhấn vào gói muốn xem

Xem các gói khám tại Dr.Binh Tele_Clinic

Hướng dẫn cách xem chi tiết các gói kiểm tra sức khỏe tại phòng khám đa khoa Dr.Binh Tele_Clinic. Với gói khám này, bạn sẽ được kiểm tra tùy theo nhu cầu.

Để xem các gói khám Dr.Binh Tele_Clinic, người dùng có thể nhấn “Xem tất cả” để xem toàn bộ các gói khám

Hoặc có thể vuốt sang trái, chọn và nhấn vào gói khám muốn xem

Xem tin tức sức khỏe y tế trên Medihome

 

Để xem tin tức, người dùng có thể nhấn “Xem tất cả” để xem toàn bộ các bài tin tức

Hoặc có thể vuốt sang trái, chọn và nhấn vào bài tin tức muốn xem

Đặt lịch khám tại Dr.Binh Tele_Clinic

Để sử dụng chức năng này, người dùng nhấn vào “Đặt lịch khám Dr.Binh Tele_Clinic

Bước 1: Chọn hồ sơ cần đặt lịch hoặc thêm hồ sơ mới

– Chọn hồ sơ có sẵn, nhấn vào hồ sơ cần đặt lịch

– Thêm hồ sơ mới:

B1: Nhấn vào nút “Hồ sơ mới

B2: Nhấn “Tạo hồ sơ mới”

B3: Nhập các thông tin trong “Tạo hồ sơ mới” và nhấn “Hoàn thành

Bước 2: Nhập các thông tin:

– Chọn bác sĩ

– Chọn ngày khám

– Chọn giờ khám

– Nhập triệu chứng

Bước 3: Nhấn nút “Đặt lịch” và nhấn nút “Hoàn thành

Xem kết quả khám chữa bệnh trên Medihome

Để sử dụng chức năng này, người dùng nhấn vào “Kết quả khám

Để xem kết quả khám của hồ sơ nào, người dùng nhấn vào hồ sơ đó sẽ hiển thị ra kết quả khám.

Để xem chi tiết kết quả khám của từng ngày, người dùng nhấn vào chính ngày đó và có thế xem thông tin chi tiết hồ sơ, phiếu chẩn đoán hình ảnh, kết quả xét nghiệm, đơn thuốc.

Người dùng có thể lưu kết quả khám vào hồ sơ ”Quản lý Mãn tính” bằng cách nhấn vào “Lưu vào hồ sơ Quản lý Mãn tính

Tìm cơ sở y tế gần bạn trên Medihome

Để tìm cơ sở y tế gần, người dùng nhấn vào “Tìm nhà thuốc gần bạn” sẽ hiển thị toàn bộ cơ sở y tế gần bạn

Bước 1: Nhấn vào “Nhà thuốc” để hiển thị các nhà thuốc gần bạn

Bước 2: Nhấn vào “Phòng khám” để hiển thị các phòng khám gần bạn

Bước 3: Nhấn vào “Bệnh viện” để hiển thị các bệnh viện gần bạn

Để xem thông tin chi tiết của cơ sở khám bệnh, người dùng nhấn vào cơ sở đó trên bản đồ sẽ hiển thị thông tin chi tiết cơ sở y tế đó.

Để tìm đường đến cơ sở y tế đó, người dùng nhấn vào nút “Chỉ đường” sẽ hiển thị bản đồ chỉ đường

Tra cứu quyền lợi bảo hiểm tại Medihome

Để sử dụng chức năng này, người dùng nhấn vào “Tra cứu”

Bước 1: Để xem quyền lợi bảo hiểm, người dùng nhấn vào “Quyền lợi bảo hiểm”
Sẽ hiển thị Tra cứu bảo hiểm y tế và Bảo hiểm sức khỏe

Bước 2.1: Nhấn vào “Tra cứu bảo hiểm y tế”

Di chuyển camera đến vùng chứa mã QR trên bảo hiểm y tế để quét mã QR

Nhấn vào “Xem chi tiết Quyền lợi bảo hiểm” để xem chi tiết bảo hiểm.
Để lưu lại thông tin bảo hiểm y tế, người dùng nhấn vào nút “Lưu lại”
Nhấn chọn hồ sơ để lưu lại và nhấn nút “Lưu lại”
Bước 2.2: Nhấn vào “Bảo hiểm sức khỏe” để xem danh sách bảo hiểm sức khỏe

Cách đăng xuất khỏi phần mềm Medihome

Bước 1: Người dùng nhấn vào nút “Khác” ở góc phải phía dưới màn hình.

Bước 2: Người dùng nhấn vào nút “Thoát tài khoản

Bước 3: Nhấn nút “Hủy” để hủy lệnh, nhấn nút “Đồng ý” để xác nhận lệnh.

Khi đăng nhập vào hệ thống thành công, phần mềm sẽ được hiển thị như sau: