Tạo Hồ sơ khám trên Medihome

Để xem sử dụng chức năng này, người dùng nhấn vào “Quản lý hồ sơ khám” trong mục “Khác

Để tạo hồ sơ khám:

Bước 1: Người dùng nhấn vào nút “Tạo hồ sơ” hoặc nút 

Bước 2: Nhập thông tin các trường trong “Thêm mới

Bước 3: Nhấn nút “Hoàn thành